წესები და პირობები

1.ვებგვერდის მფლობელის შესახებ ინფორმაცია 

შპსესტიაარის საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად შექმნილი საზოგადოება, რეგისტრაციის ნომრით: 405039694. იურიდიული მისამართი: თბილისი, იყალთოს გორა 1 კორპ.

2. პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია

საიტზე მოცემული აღწერილობები თუ ილუსტრაციები არის იმდენად სწორი რამდენადაც შესაძლებლობა გვქონდა გადმოგვეცა სწორედ, თუმცა შეიძლება არსებობდეს გარკვეული განსხვავებები იმის გათვალისწინებით რომ ყველა ნამუშევარი ხელნაკეთია და სათითაოდაა დამზადებული. გამოყენებული ჭიქური უსაფართხოა საკვებისთვის.  დაშვებულია ჭურჭლის გარეცხვა ჭურჭლის მანქანაში , თუმცა რეკომენდირებულია  ხელით რეცხვა. 

3.მომსახურების პირობები

სანამ შეიძენთ ნივთებს, რომლებიც მოცემულია ვებგვერდზე www.estia.ge, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს. საიტზე პროდუქციის შეძენით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით წესებსა და პირობებს. შპსესტიაიტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე სახელშეკრულებო პირობები. ცვლილებები ძალაში შევა ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.  მომხმარებელი ვალდებულია გადახედოს სახელშეკრულებო პირობებს ყოველ ჯერზე პროდუქციის შეძენამდე. შეძენის  განსახორციელებლად საჭიროა რეგისტრაციის გავლა, ასევე შესაძლებელია რეგისტრაცია საკუთარი  Facebook ან  Google გვერდის საშუალებით. პროდუქციის შესაძენად საჭიროა  ღირებულების სრულად გადახდა. საიტზე განთავსებული პროდუქციის ფასი ნაჩვენებია ეროვნულ ვალუტაში, დღგ- ჩათვლით. გადახდის მეთოდი: ისარგებლეთ საქართველოს ბანკის  უსაფრთხო და დაცული გადახდის სისტემით.  პროდუქციის შეძენისას, შემძენი პასუხისმგებელია, რომ მოგვაწოდოს ზუსტი და სრული მონაცემები. თუ შემძენი გამოიყენებს მცდარ, არაზუსტ ან შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას, ან არ მიუთითებს მონაცემებს სრულად, შპსესტიაარ იღებს პასუხისმგებლობას, რომ შეძენის ტრანზაქცია დასრულდება წარმატებით. პროდუქციის შეძენით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით ამ ხელშეკრულების პირობებს და ეთანხმებით მათ. ასევე ადასტურებთ, რომ საიტზე გაეცანით პროდუქციის დეტალურ აღწერილობას და პროდუქციის მიღების ვადას. . შპსესტია“- და პროდუქტის შემძენ (მიმღებს) შორის დავის შემთხვევაში, მისი გადაწყვეტა მოხდება მოლაპარაკების გზით. მოლაპარაკების შეუძლებლობის შემთხვევაში, დავა გადაეცემა სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად. მხარეთა მოლაპარაკების შემთხვევაში, დავა შეიძლება განხილულ იქნას კერძო არბიტრაჟის მიერაც

4. თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა 

თუ მომხარებელი მიიღებს არასწორ ან დაზიანებულ პროდუქციას, მას აქვს უფლება მიღებიდან არაუგვიანეს 1 დღის განმავლობაში  დაუკავშირდეს საიტის ადმინისტრაციას მითითებული ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის ან facebook-ის გვერდის  საშუალებით და მოითხოვოს ნივთის გამოცვლა ან